Background Image

BIZNES

BIZNES


Według badań Unii Europejskiej starzenie się społeczeństwa znacznie przyspieszy w ciągu następnych dwudziestu lat. Zmiany demograficzne naszych społeczeństw zaczęły już skutkować nowymi wyzwaniami wymagającymi nowatorskich rozwiązań.

Produkty i usługi SHAFE, podobnie jak inicjatywy społeczne, są częścią rozwiązań, które mogłyby uczynić nasze społeczeństwo bardziej przyjaznym dla osób starszych.

Udane wdrożenie przyszłych produktów i usług z zakresu INTELIGENTNYCH TECHNOLOGII, ZDROWIA i / lub ŚRODOWISKA ZBUDOWANEGO zostaną zapewnione przez tych, którzy angażują się w inicjatywy BIZNESOWE.

Pakiet szkoleniowy BIZNES ma na celu wsparcie wspomnianych przedsiębiorców poprzez zapewnienie im odpowiednich narzędzi do rozpoczęcia i rozwoju ich projektu w najlepszych możliwych warunkach.

Moduły

Podstawy i statystyka

Aby udzielić właściwej odpowiedzi na konkretne potrzeby SHAFE facylitator musi znać charakterystykę środowisk, w których realizowana jest działalność.

Moduł „postawy i statystyka” ma na celu zapewnienie osobom odpowiedzialnym za wdrożenie produktów i usług SHAFE ogólnego zarysu kontekstu i środowiska, w którym prawdopodobnie będą rozwijać produkt (produkty) i usługę (usługi)

Możliwości

Jakie produkty i usługi SHAFE mogłyby / powinny zostać bardziej lub lepiej rozwijane, w celu promowania inteligentnych, zdrowych środowisk przyjaznych dla osób starszych?

Moduł „Możliwości” ma na celu zapewnienie potencjalnym przedsiębiorcom wglądu w określone produkty i usługi wynikające ze starzenia się społeczeństwa.

Model biznesowy i biznes plan

Moduł „Model biznesowy i biznes plan” ma na celu pomóc potencjalnym przedsiębiorcom w zrozumieniu i radzeniu sobie ze wszystkimi etapami, przez które muszą przejść, kiedy planują wprowadzić produkty i usługi SHAFE na rynek.

Moduł obejmuje wybrane podstawowe zagadnienia, które każdy przedsiębiorca musi rozumieć i stosować, dotyczy to przepisów, których należy przestrzegać, metodologii badania rynku oraz budowania modelu biznesowego.

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.