Background Image

ZDROWIE

ZDROWIE


Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności. Biorąc pod uwagę wzrost chorób przewlekłych, Hands-on SHAFE podąża za tą koncepcją, ale z naciskiem na możliwość adaptacji oraz radzenia sobie w obliczu wyzwań społecznych, fizycznych oraz emocjonalnych.

Obejmuje to świadomość zdrowotną, zdrowy styl życia, terapie (leki lub leczenie, terapię psychologiczną lub fizjoterapię), demencję oraz inne zaburzenia poznawcze, choroby przewlekle, niepełnosprawności fizyczne oraz ich powiązanie z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) oraz środowiskiem fizycznym i społecznym.

Każdy kraj europejski ma swój własny system opieki zdrowotnej, chociaż wszystkie mają wspólną cechę, że większość wydatków przeznaczana jest na koszty opieki zdrowotnej: szpitale, apteki, lekarzy specjalistów, długoterminową opiekę instytucjonalną.

Środki zapobiegawcze takie jak wspierające i zdrowe wewnętrzne i zewnętrzne środowiska oraz rozwiązania mieszkaniowe wspierające niezależne funkcjonowanie nie są wystarczająco uwzględniane we współczesnych systemach opieki zdrowotnej.

Jednak, korzyści płynące z takich inwestycji mogłyby doprowadzić do redukcji kosztów opieki zdrowotnej w dłuższej perspektywie, gdyby uwzględniały wynikające z nich korzyści społeczne oraz indywidualne.

MODULY


ZDROWIE 01: Basic Information On Health And Well-being

This unit aims to give you relevant knowledge, skills, and competences about basic concepts in health and well-being to enable you to learn more about health management.

ZDROWIE 02: Lifestyle And Therapy

This module gives you some tips about healthy and affordable eating, exercising, safe use of medication and wellness therapies. By the end of this unit, you’ll know more about these topics, and you’ll be one step closer to becoming a facilitator in your community when it comes to the uptake of a healthier lifestyle!

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.