Background Image

ZDROWIE

ZDROWIE


Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności. Biorąc pod uwagę wzrost chorób przewlekłych, Hands-on SHAFE podąża za tą koncepcją, ale z naciskiem na możliwość adaptacji oraz radzenia sobie w obliczu wyzwań społecznych, fizycznych oraz emocjonalnych.

Obejmuje to świadomość zdrowotną, zdrowy styl życia, terapie (leki lub leczenie, terapię psychologiczną lub fizjoterapię), demencję oraz inne zaburzenia poznawcze, choroby przewlekle, niepełnosprawności fizyczne oraz ich powiązanie z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) oraz środowiskiem fizycznym i społecznym.

Każdy kraj europejski ma swój własny system opieki zdrowotnej, chociaż wszystkie mają wspólną cechę, że większość wydatków przeznaczana jest na koszty opieki zdrowotnej: szpitale, apteki, lekarzy specjalistów, długoterminową opiekę instytucjonalną.

Środki zapobiegawcze takie jak wspierające i zdrowe wewnętrzne i zewnętrzne środowiska oraz rozwiązania mieszkaniowe wspierające niezależne funkcjonowanie nie są wystarczająco uwzględniane we współczesnych systemach opieki zdrowotnej.

Jednak, korzyści płynące z takich inwestycji mogłyby doprowadzić do redukcji kosztów opieki zdrowotnej w dłuższej perspektywie, gdyby uwzględniały wynikające z nich korzyści społeczne oraz indywidualne.

Moduły

Podstawy

Ta sekcja ma na celu wprowadzenie do zagadnień dotyczących zdrowia i dobrostanu. Głównym obszarem do zbadania będzie rola świadomości zdrowotnej, podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności osobistych i pewności siebie w poprawie zdrowia, zarówno osobistego jak i społeczności, poprzez zmianę stylu i warunków życia.

Poprzez zwiększenie ludziom dostępu do informacji o zdrowiu oraz zwiększającej się ich zdolności do efektywnego wykorzystania tych informacji, świadomość zdrowotna staje się kluczowa dla wzmocnienia podmiotowości.

Styl życia i terapia

W Hands-on SHAFE staramy się aby ludzie utrzymywali bądź rozwijali zdrowszy styl życia, poprzez np. zdrowsza dietę, aktywność fizyczną i lepsze nawyki związane ze snem. Jedno z doświadczeń uczenia się koncentruje się na zdrowym stylu życia.

Terapia może obejmować podstawowe porady dotyczące zarządzania leczeniem farmakologicznym oraz środków zapobiegawczych jak również całościowe terapie, jak trening uważności, joga oraz inne.

Demencja

Z uwagi na fakt, iż demencja stanowi poważny, rosnący problem w Europie, Hands-on SHAFE obejmie szkolenie oraz upowszechnianie odpowiednich rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz środowiska zbudowanego, które mogą ułatwiać opiekę oraz kontakty społeczne osobom z tym schorzeniem.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona roli opiekunów oraz społeczności w zwiększaniu kompetencji nt. objawów i wczesnego wykrywania, radzenia sobie w życiu codziennym oraz praktycznych wskazówek w celu poprawy dobrostanu.

Choroby przewlekłe

Choroby przewlekłe mogą obejmować wiele różnych schorzeń, przy czym najistotniejsze jest to, że utrzymują się one z powtarzającymi się epizodami przez długi czas. Niektóre przykłady obejmują cukrzycę, demencję, HIV lub uporczywy bóle pleców.

Hands-on SHAFE będzie ukierunkowany na pragmatyczne aspekty i wytyczne, które mogą pomóc wybrać rozwiązania tworzące zdrowe, włączające i przyjazne starzeniu się przestrzenie dla osób cierpiących na choroby przewlekłe.

Upośledzenia kognitywne i fizyczne

Aspekty niepełnosprawności, na których skupia się Hands-on SHAFE obejmują kognitywne oraz fizyczne upośledzenia, które wpływają na zdolność danej osoby do wykonywania codziennych czynności. 

Ta część będzie miała na celu wypracowanie zaleceń, które mogą stworzyć zdrowsze i bardziej włączające środowisko dla osób zmagających się z wspomnianymi upośledzeniami, jak również wypracowanie zaleceń dotyczących wczesnego wykrywania wspomnianych zaburzeń.

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.