Background Image

BUSINESS

Business


Volgens studies in de Europese Unie, groeit het aantal ouderen aanzienlijk de komende twintig jaren. Deze demografische veranderingen roepen nu al vragen op die zoeken naar nieuwe oplossingen.

SHAFE’s producten en diensten, zoals sociale initiatieven, maken deel uit van de oplossingen die onze samenleving meer age-friendly kunnen maken.

De succesvolle invoering van de producten en diensten van morgen voor SMART, GEZOND en/of GEBOUWD kan worden verzekerd door diegenen die deze tot hun BUSINESS maken.

Het BUSINESS trainingspakket heeft tot doel ondernemers te ondersteunen door middel van geschikte tools om hun bedrijf te starten en voort te zetten op de best mogelijke manier.

Modules

Basis en statistieken

Een facilitator moet de karakteristieken kennen van de omgevingen waar het bedrijf wordt gevestigd. Alleen op deze wijze kan een facilitator de juiste antwoorden geven op specifieke SHAFE behoeften in de omgeving.

De basis en statistieken module voorziet facilitators in een algemeen overzicht van de context en de omgeving waarin zij hun producten en diensten zullen ontwikkelen.

Mogelijkheden

Wat zouden SHAFE producten en diensten kunnen of moeten zijn of als zodanig ontwikkeld moeten worden om slimme gezonde age-friendly omgevingen mogelijk te maken?

De module "Mogelijkheden" is bedoeld om (toekomstige) ondernemers te voorzien van inzichten en ideeën voor specifieke producten en diensten die samenhangen met de vergrijzing.

Business model en plan

De "Business model en plan" module heeft tot doel om (toekomstige) ondernemers te leren alle stappen te zetten wanneer zij SHAFE producten en diensten naar de markt willen brengen.

Sommige fundamentele zaken die elke ondernemer moet weten en doen. Zoals marktstudie methodologieën en het maken van een business model.

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.