Background Image

OGÓLNY

Ogólny


OGÓLNY pakiet edukacyjny zawiera dwa moduły wiedzy ogólnej.

Pierwszy z nich ma na celu przedstawienie koncepcji SHAFE facylitatorom i innym zainteresowanym osobom. Wyjaśnia  pochodzenie i potencjalne korzyści SHAFE. Moduł ten wprowadza do czterech pakietów szkoleniowych: SMART, HEALTHY, BUILT i BUSINESS.

Drugi ogólny moduł edukacyjny dotyczy komunikacji i prezentacji. Facylitatorzy pracując z innymi ludźmi, powinni posiadać wysokie umiejętności związane z komunikacją i prezentacją. Moduł ten zawiera więcej informacji, praktyk i ćwiczeń.

Moduly


OGÓLNY 01: SHAFE i ja. Wprowadzenie do Inteligentnych Zdrowych Środowisk Przyjaznych Osobom Starszym (SHAFE)

Inteligentne Zdrowe Środowiska Przyjazne Osobom Starszym - z angielskiego Smart Healthy Age-Friendly Environments (SHAFE) to idea, która skupia się na miejscach oraz ludziach. SHAFE stanowi połączenie środowiska fizycznego (mieszkania, miejsca publiczne oraz budynki) z inteligentnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT), aplikacjami, społeczną partycypacją, a także rozwiązaniami z zakresu zdrowia. Inteligentne Zdrowe Środowiska Przyjazne Osobom Starszym umożliwiają bardziej niezależne życie, większą partycypację społeczną oraz dobre samopoczucie ich mieszkańców.

OGÓLNY 02: Communication And Presentation Techniques

This module will help you to better understand communication processes. It will show you how important it is to understand the needs and wishes of your target group. And it will help you to find effective ways to deal with conflict situations. This will make it easier for you to communicate your ideas in the best possible way.

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.