Background Image

Privacy policy

Privacy policy


AFEdemy, Academy on age-friendly environments BV, is aware that the use of personal data of individual persons requires the trust of the user, believing in the need to protect privacy and ensure the security of personal information placed at their availability.

Its main objective is to ensure the protection, confidentiality and integrity of the personal data that are subject to treatment, respecting the object and purposes for which it is assigned, in accordance with the legal regulation for the protection of personal data in force, namely Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, hereinafter referred to as GDPR

PLUS AFEDEMY’S PRIVACY POLICY DOCUMENT

-------------

 

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.