Background Image

PROJEKT

W oparciu o koncepcję inteligentnych, zdrowych środowisk przyjaznych osobom starszym (SHAFE), projekt Hands-on SHAFE rozwinie odpowiednie pakiety szkoleniowe i narzędzia, które sprzyjają zaangażowaniu społeczności w celu osiągnięcia społecznej integracji i lepszej jakości życia dla osób w każdym wieku.

image

Projekt Hands-on SHAFE ma na celu dostarczenie pakietów szkoleniowych dla nieformalnych możliwości kształcenia i praktycznych narzędzi do poprawy umiejętności osób w każdym wieku, a zwłaszcza ma na celu umożliwienie osobom o niskich umiejętnościach lub niskich kwalifikacjach wybranie i wdrożenie inteligentnego zdrowego środowiska przyjaznego osobom starszym we własnych domach lub sąsiedztwie.

image

W ten sposób projekt wspiera i promuje włączenie społeczne osób w każdym wieku i płci, w tym osób z upośledzeniem poznawczym lub fizycznym bądź niepełnosprawnością. Projekt ma również na celu umożliwienie ludziom stać się innowatorami i pionierami w ich sąsiedztwach lub stać się przedsiębiorcami w obszarze SHAFE usług i produktów.

image

W ramach projektu Hands-on SHAFE opracowane zostaną łatwe w odbiorze pakiety szkoleniowe dla facylitatorów, takich jak wolontariusze, opiekunowie i krewni, w celu implementacji INTELIGENTNEGO i ZDROWEGO ŚRODOWISKA ZBUDOWANEGO we własnych społecznościach. Rozwój BIZNESU w zakresie produktów i usług SHAFE będzie czwartym pakietem edukacyjnym.

Badania najnowocześniejszych produktów i usług SHAFE w krajach partnerskich stanowią podstawę, na której budowane są pakiety szkoleniowe.

Przykłady dobrych praktyk służą inspirowaniu innowacyjnych koncepcji szkoleniowych.

image

Projekt Hands-on SHAFE jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus + 2019, Key action 204, Edukacja dorosłych.

Projekt koordynowany jest przez AFEdemy, Academy on age-friendly environments in Europe BV z siedzibą w Goudzie w Holandii. Koordynacja projektu Hands-on SHAFE jest możliwa wyłącznie dzięki ścisłej współpracy z partnerami projektu oraz partnerami stowarzyszonymi.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2019 r. I zakończy w grudzieniu 2022 r.

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.