Background Image

OGÓLNY

Ogólny


OGÓLNY pakiet edukacyjny zawiera dwa moduły wiedzy ogólnej.

Pierwszy z nich ma na celu przedstawienie koncepcji SHAFE facylitatorom i innym zainteresowanym osobom. Wyjaśnia  pochodzenie i potencjalne korzyści SHAFE. Moduł ten wprowadza do czterech pakietów szkoleniowych: SMART, HEALTHY, BUILT i BUSINESS.

Drugi ogólny moduł edukacyjny dotyczy komunikacji i prezentacji. Facylitatorzy pracując z innymi ludźmi, powinni posiadać wysokie umiejętności związane z komunikacją i prezentacją. Moduł ten zawiera więcej informacji, praktyk i ćwiczeń.

Moduly


OGÓLNY 01: SHAFE i ja. Wprowadzenie do Inteligentnych Zdrowych Środowisk Przyjaznych Osobom Starszym (SHAFE)

Inteligentne Zdrowe Środowiska Przyjazne Osobom Starszym - z angielskiego Smart Healthy Age-Friendly Environments (SHAFE) to idea, która skupia się na miejscach oraz ludziach. SHAFE stanowi połączenie środowiska fizycznego (mieszkania, miejsca publiczne oraz budynki) z inteligentnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT), aplikacjami, społeczną partycypacją, a także rozwiązaniami z zakresu zdrowia. Inteligentne Zdrowe Środowiska Przyjazne Osobom Starszym umożliwiają bardziej niezależne życie, większą partycypację społeczną oraz dobre samopoczucie ich mieszkańców.

OGÓLNY 02: Techniki komunikacji i prezentacji

Ten moduł pomoże Ci lepiej zrozumieć procesy komunikacyjne. Pokaże, jak ważne jest zrozumienie potrzeb i życzeń grupy docelowej. Pomoże też znaleźć skuteczne sposoby radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. Dzięki temu łatwiej będzie Ci przekazać swoje pomysły w najlepszy możliwy sposób.

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.