Background Image

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE

Inteligentne Technologie


Jako obywatele rozwiniętego świata w XXI wieku jesteśmy niemal nieustannie otoczeni przez technologię: przebywając w domu, podróżując, czy biorąc udział w życiu społecznym.

Ogólnie rzecz ujmując, wszechobecne wparcie obywateli poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) przybiera dwie główne formy:

  • Mobilnej technologii kiedy jesteśmy poza domem
  • Technologii "inteligentnych domów": stacjonarnej lub bezprzewodowej, które wspiera nas w przestrzeniach domowych, należących do lokalnych społeczności i  publicznych.

Pakiet szkoleniowy INTELIGETNE TECHNOLOGIE skupia się głównie na dostarczeniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w zakresie szkoleń o tematyce ZDROWIA oraz ŚRODOWISKA ZBUDOWANEGO dla facylitatorów, którzy chcieliby się zaangażować gospodarkę SHAFE jako wolontariusze bądź przedsiębiorcy. Pakiet szkoleniowy INTELIGENTNE TECHNOLOGIE pomoże zademonstrować facylitatorom jak używać Internetu Rzeczy (IoT) oraz technologii mobilnej aby mogli wspierać inteligentne i zdrowe starzenie się w domu oraz w społeczności.

Moduły

Podstawy

Moduł obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące mobilności oraz Internetu Rzeczy (IoT) niezbędne dla facylitatorów by umożliwić im udział w kolejnych dwóch modułach. 

INTELIGENTNE ZDROWIE

Ten moduł zapozna facylitatorów z metodami, dzięki którym rozwiązania ICT będą mogły im pomóc w działaniu w obszarze gospodarki SHAFE ze szczególnym uwzględnieniem ZDROWIA.

Moduł oferuje praktyczny, bezpośredni ogląd na to jak mobilna technologia oraz Internet Rzeczy (IoT) mogą być wykorzystywane przez facylitatorów SHAFE, którzy stanowią grupę docelową projektu, aby umożliwić niemedyczne zajęcia odnowy biologicznej jak np. określone ilościowo ćwiczenia czy dieta.

INTELIGENTNE ŚRODOWISKO ZBUDOWANE

Moduł INTELIGENTNE ŚRODOWISKO ZBUDOWANE umożliwi zilustrowanie facylitatorom SHAFE  w jaki sposób mobilna technologia i IoT przyczyniają się do praktycznych działań koncentrujących się na aspektach środowiska zbudowanego SHAFE. Przekłady obejmują energię, bezpieczeństwo i aplikacje komórkowe.

Celem jest zainspirowanie facylitatorów SHAFE do zaangażowania się w część związaną ze środowiskiem zbudowanym ekonomii SHAFE jako przedsiębiorcy lub wolontariusze.

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.