Background Image

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE

Inteligentne Technologie


Jako obywatele rozwiniętego świata w XXI wieku jesteśmy niemal nieustannie otoczeni przez technologię: przebywając w domu, podróżując, czy biorąc udział w życiu społecznym.

Ogólnie rzecz ujmując, wszechobecne wparcie obywateli poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) przybiera dwie główne formy:

  • Mobilnej technologii kiedy jesteśmy poza domem
  • Technologii "inteligentnych domów": stacjonarnej lub bezprzewodowej, które wspiera nas w przestrzeniach domowych, należących do lokalnych społeczności i  publicznych.

Pakiet szkoleniowy INTELIGETNE TECHNOLOGIE skupia się głównie na dostarczeniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w zakresie szkoleń o tematyce ZDROWIA oraz ŚRODOWISKA ZBUDOWANEGO dla facylitatorów, którzy chcieliby się zaangażować gospodarkę SHAFE jako wolontariusze bądź przedsiębiorcy. Pakiet szkoleniowy INTELIGENTNE TECHNOLOGIE pomoże zademonstrować facylitatorom jak używać Internetu Rzeczy (IoT) oraz technologii mobilnej aby mogli wspierać inteligentne i zdrowe starzenie się w domu oraz w społeczności.

Moduly


INTELIGENTNE TECHNOLOGIE 02: Making And Receiving Calls With A Smartphone

This module describes how to make and receive calls with a smartphone. It adopts a practical hands-on approach and is intended to be a resource for those who work with mobile technology themselves. It can also be used as a reference to help less confident users to make calls on a smartphone.

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE 03: How To Communicate By Text With A Smartphone

There are a number of different ways to communicate by text on a smartphone. This module will focus on a brief introduction to three approaches for sending textual information: SMS messaging, e-mails and social media texting through apps such as WhatsApp and similar applications.

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE 07: Introduction To Home Security Locks

This module provides an overview of rudimentary home security locks that has been publicised by policing agencies to minimise crime directed at older persons. There is no reliance on high technical solutions, but smart creative strategies that can be easily and modestly implemented in most properties. Certain types of keys can make it difficult for the older person to gain entry, or secure their property when they are inside. Knowing what alternatives are available could make life easier and permit the older person retain their independence and confidence for longer.

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE 08: Introduction to Remote Controlled Switch Sockets

This module provides an overview of basic off the shelf home switch sockets that can be switched on and off using a remote control. This is a low tech solution, but is a smart creative strategy that can be easily and cheaply implemented in most existing dwellings. The main emphasis is to explain smart switch sockets that come out of a set package and not the more technical units using network routers and IP configurations.

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.