Background Image

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE

Inteligentne Technologie


Jako obywatele rozwiniętego świata w XXI wieku jesteśmy niemal nieustannie otoczeni przez technologię: przebywając w domu, podróżując, czy biorąc udział w życiu społecznym.

Ogólnie rzecz ujmując, wszechobecne wparcie obywateli poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) przybiera dwie główne formy:

  • Mobilnej technologii kiedy jesteśmy poza domem
  • Technologii "inteligentnych domów": stacjonarnej lub bezprzewodowej, które wspiera nas w przestrzeniach domowych, należących do lokalnych społeczności i  publicznych.

Pakiet szkoleniowy INTELIGETNE TECHNOLOGIE skupia się głównie na dostarczeniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w zakresie szkoleń o tematyce ZDROWIA oraz ŚRODOWISKA ZBUDOWANEGO dla facylitatorów, którzy chcieliby się zaangażować gospodarkę SHAFE jako wolontariusze bądź przedsiębiorcy. Pakiet szkoleniowy INTELIGENTNE TECHNOLOGIE pomoże zademonstrować facylitatorom jak używać Internetu Rzeczy (IoT) oraz technologii mobilnej aby mogli wspierać inteligentne i zdrowe starzenie się w domu oraz w społeczności.

Moduly


INTELIGENTNE TECHNOLOGIE 01: Technologia mobilna

Witamy w materiałach edukacyjnych pakietu INTELIGENTNE TECHNOLOGIE. Jest to pierwszy z ośmiu modułów INTELIGENTNE TECHNOLOGIE, który przedstawia wybrane kwestie, jakie należy wziąć pod uwagę przy zakupie i konfiguracji urządzeń mobilnych.

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE 02: Wykonywanie i odbieranie połączeń na smartfonie

Moduł ten opisuje, jak wykonywać i odbierać połączenia za pomocą smartfona. Przyjęto w nim praktyczne podejście i ma on stanowić źródło informacji dla tych, którzy sami pracują z technologią mobilną. Można go również wykorzystać jako punkt odniesienia, aby pomóc mniej pewnym użytkownikom w nawiązywaniu połączeń z pomocą smartfonu.

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE 03: Jak komunikować się tekstowo za pomocą smartfona

Istnieje wiele różnych sposobów komunikowania się za pomocą tekstu na smartfonie. Moduł ten będzie koncentrować się na krótkim wprowadzeniu do trzech sposobów wysyłania informacji tekstowych: SMS ów, e maili i wiadomości w mediach społecznościowych poprzez aplikacje takie jak WhatsApp.

 Smart 04: Personal mobile security featured image
INTELIGENTNE TECHNOLOGIE 04: Bezpieczeństwo i urządzenia mobilne

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat urządzenia mobilne zmieniły się z prostych do bardzo zaawansowanych technologicznie urządzań. Dziś na smartfonie możemy mieć dostęp do bankowości, różnych aplikacji, Internetu. Wraz z nowymi funkcjami pojawiła się obawa o bezpieczeństwo danych. W tym module wyjaśnimy jak chronić dane, jak tworzyć i zmieniać hasła, jak bezpiecznie korzystać z sieci Wi-Fi oraz jak chronić się przed cyberprzemocą i trollami internetowymi.

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE 05: Kalendarze, alarmy i mapy

Ten moduł omawia nowoczesne zastosowania telefonu komórkowego, które mogą być przydatne w organizowaniu dnia. Aplikacje takie jak: "Kalendarz", "Zegar" i "Google Maps" pomogą Ci zapamiętać spotkania i znaleźć do nich drogę.

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE 06: Technologia ubieralna

W modułach 1, 2 i 3 skupiliśmy się na urządzeniach mobilnych, moduł 4 omawiał bezpieczeństwo mobilne, natomiast moduł 5 przedstawił bardziej zaawansowany temat korzystania z map i kalendarzy. Kolejnym krokiem jest przyjrzenie się technologii ubieralnej. Skupimy się teraz na urządzeniach ubieralnych wspierających zdrowie i dobre samopoczucie, w szczególności na smartwatchach.

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE 07: Wprowadzenie do zabezpieczeń w drzwiach

Moduł ten zawiera przegląd podstawowych zabezpieczeń domowych, które zostały u dostępnione przez agencje policyjne w celu zminimalizowania przestępczości skierowanej przeciwko osobom starszym. Nie chodzi tu o zaawansowan e rozwiązania techniczn e , ale o inteligentn e i kreatywn e strategi e , które mo gą łatwo zostać wprowadzone w większości mieszkań . Niektóre rodzaje kluczy mogą utrudniać osobom starszym wejście lub za mknięcie domu , gdy są w środku. Wiedza na temat dostępnych alternatyw może ułatwić życie i pozwolić osobie starszej zachować niezależność i pewność siebie na dłużej.

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE 08: Wprowadzenie do zdalnie sterowanych przełączników gniazdowych

Moduł ten zawiera przegląd podstawowych, dostępnych na rynku zdalnie sterowanych przełączników gniazdowych, które mogą być włączane i wyłączane za pomocą pilota. Jest to rozwiązanie mało zaawansowane techn ologicznie, jednak może być łatwo i tanio zainstalowane w większości mieszkań. Główny nacisk został położony na omówienie działania zestawów zdalnie sterowanych przełączników gniazdowych, a nie bardziej zaawansowanych urządzeń wykorzystujących routery sieciowe i konfiguracje IP.

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.