Background Image

ŚRODOWISKO ZBUDOWANE

ŚRODOWISKO ZBUDOWANE


Moduł ŚRODOWISKO ZBUDOWANE koncentruje się na mieszkalnictwie, przestrzeniach publicznych oraz mobilności. Są to obszary stanowiące fizyczny wymiar środowiska przyjaznego osobom starszym wg Światowej Organizacji Zdrowia. Niewątpliwie, środowisko zbudowane  w znacznym w stopniu wpływa na nasze zdrowie i dobrostan, a przy odpowiednim zastosowaniu pozwala utrzymać nas w zdrowiu i niezależności znacznie dłużej. Ma to zasadnicze znaczenie ze względu na rosnącą liczbę osób starszych w Europie, które są szczególnie wrażliwe na niskiej jakości środowisko zbudowane. Im bezpieczniejsze, wygodniejsze, inteligentniejsze i łatwiejsze w utrzymaniu środowisko zbudowane, tym więcej ludzi będzie mogło zachować zdrowie, co w rezultacie wiąże się z mniejszymi wydatkami w opiece społecznej i zdrowotnej. Tak więc moduł ŚRODOWISKO ZBUDOWANE oprócz czysto fizycznego wymiaru obejmie  także opiekę zdrowotną i pomoc społeczną oraz szeroko pojęty temat zdrowia.

Celem modułu ŚRODOWISKO ZBUDOWANE jest dostarczenie pakietów szkoleniowych oraz praktycznych narzędzi do rozwijania umiejętności osób w każdym wieku, tak by umożliwić im tworzenie inteligentnych, zdrowych środowisk przyjaznych osobom starszym obejmujących zarówno mieszkania  jak i sąsiedztwa. Szkolenia będą dedykowane  facylitatorom, doradcom oraz  odbiorcom końcowym (seniorom) i będą dotyczyć  sposobów usuwania barier oraz tworzenia komfortowych, bezpiecznych, inteligentnych, a także łatwych w utrzymaniu mieszkań, jak również przestrzeni publicznych, szczególnie dla osób, które mają problemy z poruszaniem się oraz schorzenia takie jak demencja. Główne obszary, na których zostanie skupiona uwaga to budownictwo mieszkaniowe, przestrzenie publiczne, w tym budynki publiczne, mobilność oraz projektowanie uwzględniające specyficzne potrzeby starszych osób, wynikające z ich kondycji zdrowotnej. Moduły szkoleniowe zawierają informacje o projektowaniu uniwersalnym,  dostosowaniu i modernizacji mieszkania oraz zwiększaniu dostępności. Wspólnym celem wszystkich modułów jest zwiększenie integracji społecznej.

MODULY


ŚRODOWISKO ZBUDOWANE 01: Podstawy

W tym module dowiesz się, dlaczego zwracanie uwagi na potrzeby osób starszych i trudności funkcjonalne w projektowaniu domów jest ważne już w młodym wieku.

ŚRODOWISKO ZBUDOWANE 02: Mieszkanie przyjazn e dla osób starszych

W tym module dowiesz się o podstawowych cechach mieszkania przyjaznego dla osób starszych . Mogą być one przydatne , gdy Ty lub ktoś , kogo znasz , będzie potrzebował wprowadzenia zmian w swoim mieszkaniu aby mógł w nim pozostać mimo wieku

ŚRODOWISKO ZBUDOWANE 03: Mieszkanie przyjazne dla osób dementywnych

W tym module dowiesz się , jak ich zmian dokonać , aby stworzyć bezpieczną i przyjazną przestrzeń mieszkalną dla osób dementywnych oraz ich opiekunów

ŚRODOWISKO ZBUDOWANE 04: Usługi przyjazne dla osób starszych

W tym module dowiesz się o usługach przyjaznych dla osób starszych. Są one nieodzownym elementem sąsiedztwa przyjaznego seniorom.  Ich dostępność wpływa na jakość życia wszystkich mieszkańców, ale w szczególności jest ona ważna dla osób starszych .

ŚRODOWISKO ZBUDOWANE 05: Przyroda i środowisko zbudowane

W tym module dowiesz się jak przyroda może wpływać na nasze zdrowie i co możemy zrobić , aby stworzyć bardziej zielone i zdrowsze środowisko , w którym żyjemy . Jest to bardzo ważne , ponieważ czeka nas wiel e wyzwań , z którymi będziemy musi eli s ię zmierzyć.

ŚRODOWISKO ZBUDOWANE 06: Mobilność w domu

W tym module dowiesz się, jak pomóc starszym osobom w bezpiecznym poruszaniu się po domu i zmniejszeniu ryzyka upadków

ŚRODOWISKO ZBUDOWANE 07: Mobilność na zewnątrz

W tym module dowiesz się, jak ułatwić starszym osobom poruszanie się w środowisku zewnętrznym.

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.