Background Image

Partnerzy

EUROPEJSKI KOORDYNATOR

AFEdemy

Koordynatorem projektu Hands-on SHAFE jest AFEdemy. AFEdemy, Academy on age-friendly environments in Europe BV jest spółką z organiczoną odpowiedzialnością, której siedziba mieści się w Honaldii (Gouda). Misją AFEdemy jest wspieranie oraz rozwijanie potencjału regionalnych oraz lokalnych społecznych interesariuszy w projektowaniu, wdrażaniu oraz monitorowaniu środowisk, polityk, praktyk, miejsc oraz programów przyjaznych osobom starszym.

PRZEJDŹ NA STRONĘ KOORDYNATORA

Koordynacja projektu Hands-on SHAFE jest możliwa wyłącznie dzięki ścisłej współpracy z partnerami projektu oraz partnerami stowarzyszonymi.

Partnerzy projektu

TU Dublin

Technologiczny Uniwersytet w Dublinie - pierwszy technologiczny uniwersytet w Irlandii - to miejsce gdzie ponad 28 000 zorientowanych na karierę studentów, ponad 3000 oddanych pracowników oraz akademików pracuje oraz kształci się aby stworzyć liderów jutra.

Technologiczny Uniwersytet w Dublinie z rocznym budżetem około 200 milionów € gości dobrze prosperującą społeczność badawczą zaangażowaną w stosowanie innowacji i technologii aby rozwiązywać najpilniejsze wyzwania na świecie. Głęboko zaangażowany we współpracę z krajowymi i  międzynarodowymi partnerami akademickimi oraz sieciami w przemyśle oraz społeczeństwie obywatelskim aby tworzyć nowe możliwości kształcenia i rozwijania wpływowych badań.

W niemniejszym projekcie pracuje grupa badawcza tPOT(w kierunku Technologii Zorientowanej na Ludzi), która ma siedzibę w  Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Zdrowia Technologicznego Uniwersytetu w Dublinie.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PARTNERA

Cáritas Diocesana de Coimbra

Cáritas Diocesana de Coimbra jest społeczną organizacją non-profit (NGO), która wspiera około 25 000 osób rocznie w obszarze opieki społecznej, opieki zdrowotnej i edukacji w 5 okręgach regionu Centro w Portugalii, z prawie 90 centrami (z 129 różnymi usługami), gdzie pracuje 1000 pracowników i 150 wolontariuszy.

Cáritas Coimbra jest aktywnie zaangażowany w wiele regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów oraz jest członkiem grupy koordynacyjnej i konsorcjum Aging @ Coimbra, witryny referencyjnej EIP-AHA z 4 gwiazdkami; założyciel i obecny wiceprzewodniczący europejskiego Porozumienia w sprawie zmian demograficznych; Główny koordynator grupy D4 EIP-AHA - Budynki, miasta i środowiska przyjazne dla osób starszych. Koordynator, wraz z AFEdemy, sieci interesariuszy SHAFE - Inteligentne, Zdrowe, Przyjazne dla Osób Starszych Środowiska, zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2018 r. oraz obecnie gospodarz HPP oraz koordynator portugalskiej sieci ds. inteligentnych, integracyjnych i przyjaznych środowisk dla osób starszych.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PARTNERA

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska wywodzi się z tradycji polskich uczelni technicznych, które funkcjonowały w Warszawie - Instytut Politechniczny został założony w 1826 r. Politechnika Warszawska została powołana w 1915 roku dzięki staraniom Towarzystwa Kursów Naukowych oraz Komitetu Obywatelskiego miasta stołecznego Warszawy.

To nie tylko najstarsza, ale również najlepsza uczelnia techniczna w Polsce; w rankingu polskich uniwersytetów zajmuje pierwszą pozycję w kategorii uniwersytetów technicznych od 9 lat. Obecnie, Politechnika podsiada status uczelni badawczej, jak jedynie 9 innych uczelni w Polsce. Na Politechnice jest 19 wydziałów, 48 kierunków studiów oraz ponad 36 000 studentów.

Ponadto w Politechnice działa 180 grup badawczych, organizacji i stowarzyszeń, a oferta edukacyjna obejmuje ponad 30 możliwych dziedzin.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PARTNERA

Airelle

Airelle to organizacja non-profit założona 30 lat temu w wiejskim departamencie Corrèze we Francji. Organizacja dąży do uczestnictwa w rozwoju lokalnym i rozwoju społeczności. JPodstawą działalności jest zachęcanie i wspieranie indywidualnych i zbiorowych inicjatyw prowadzących do rozwoju umiejętności przedsiębiorczych. Aby osiągnąć ten ogólny cel, pracownicy Airelle opracowali oryginalne narzędzia, porady i metody szkoleniowe, aby pomóc posiadaczom projektów w zdobyciu wiedzy i umiejętności pozwalających budować potencjał przedsiębiorczości.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PARTNERA

ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gGmbH

ISIS jest prywatnym instytutem stosowanych badań społecznych, planowania społecznego i doradztwa politycznego. Założony w 1991 roku specjalizuje się w praktycznych analizach nauk społecznych, doradztwie politycznym i transferze wiedzy.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PARTNERA

Partnerzy zrzeszeni

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.