Background Image

Partners

EUROPESE COÖRDINATIE

AFEdemy

De coördinator van het Hands-on SHAFE project is AFEdemy. AFEdemy, Academy on age-friendly environments in Europa BV, is een kleine private onderneming gevestigd in Nederland (Gouda). De missie van AFEdemy is de vaardigheden van regionale en lokale belanghebbenden te ondersteunen en te vergroten om age-friendly environments te ontwerpen, in te voeren en te monitoren. Dit geldt voor beleid, praktijk, plaatsen en programma’s.

Ga naar de website van de coördinator

De coördinatie in het Hands-on SHAFE project is alleen mogelijk door de nauwe samenwerking met project partners en ondersteunende partners.

Project partners

Technologische Universiteit Dublin

TU Dublin, Ierlands’ eerste Technologische Universiteit, kent meer dan 28.000 studenten en meer dan 3000 leden tellende toegewijde staf en academische medewerkers. Zij zijn excellent op het gebied van wetenschap, kunsten, business, engineering en technologie, en zij staan op de drempel als de leiders van morgen.

TU Dublin heeft een jaarlijks budget van ongeveer € 200 miljoen. Zij huisvest een gedreven onderzoeksgemeenschap dat betrokken is bij het toepassen van innovatie en technologie om de grootste uitdagingen van de wereld op te lossen. Nauw betrokken bij de samenwerking met nationale en internationale academische partners en vele netwerken in industrie en samenleving om de nieuwste leerervaringen te creëren en onderzoek met impact te ontwikkelen.

Het werk in dit project houdt in de op mensen gerichte technologie. De onderzoeksgroep behoort tot het Environmental Sustainability and Health Institute van TU Dublin.

Ga naar de website van de partner

Cáritas Diocesana de Coimbra

Cáritas Diocesana de Coimbra is een sociale non-profit organisatie (NGO) die ongeveer 25.000 mensen per jaar ondersteunt met sociale zorg, gezondheid en onderwijs in vijf districten van de Centrale Regio van Portugal. Cáritas heeft bijna 90 centra (met 129 verschillende diensten), 1000 medewerkers en 150 vrijwilligers.

Cáritas Coimbra is actief betrokken bij vele regionale, nationale en internationale projecten. Cáritas is lid van de Coördinerende Groep en consortium van Ageing@Coimbra, een EIP-AHA reference site met 4 sterren; medeoprichter en vicepresident van het Europese Convenant voor demografische verandering (Covenant on Demographic Change); coördinator van actiegroep D4 van het EIP-AHA – Age-friendly Buildings, Cities and Environments; Coördinator, met AFEdemy, van het Stakeholders Netwerk SHAFE – Smart Healthy Age-Friendly Environments (goedgekeurd door de EC in 2018 en tegenwoordig gehost door het HPP) en Coördinator van het Portugese Netwerk voor Smart, Inclusive and Age-Friendly Environments.

Ga naar de website van de partner

Politechnika Warsaw

Warschau Universiteit van Technologie is gebaseerd op de tradities van Poolse technische universiteiten die in Warschau functioneren. Het Polytechnisch Instituut is gesticht in 1826. Warschau Universiteit van Technologie werd zelfstandig in 1915, dankzij de inspanningen van de Vereniging voor Wetenschappelijke Colleges en het Burger Comité van de stad Warschau.

Het is niet alleen de oudste, maar ook de beste technische universiteit in Polen; in de rangorde van Poolse universiteiten bezet het Politechnika sinds negen jaar de eerste plaats in zijn categorie. Op dit moment heeft de universiteit de status van onderzoeksuniversiteit, één van de slechts negen universiteiten in Polen. Er zijn 19 faculteiten, 48 promotiecolleges en meer dan 36.000 studenten. Verder zijn 180 studentenonderzoeksgroepen, organisaties en verenigingen actief. Het onderwijsaanbod beslaat meer dan 30 onderzoeksvelden.

Ga naar de website van de partner

Airelle

Airelle is een non-profit organisatie, dertig jaar geleden opgericht in het landelijke Corrèze departement in Frankrijk. De organisatie heeft tot doel deel uit te maken van lokale en buurtontwikkeling. Het onderliggend oprichtingsprincipe is om individuele en collectieve initiatieven tot de ontwikkeling van ondernemingskwaliteiten aan te moedigen en te ondersteunen. Om dit algemene doel te bereiken heeft de Airelle staf originele middelen, raadgevende en trainingsmethoden ontwikkeld om projecten te helpen de benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen die hen in staat stelt hun ondernemingspotentieel op te bouwen.

Ga naar de website van de partner

ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gGmbH

ISIS is een privaat instituut voor toegepast sociaal onderzoek, sociale planning en beleidsadvies. ISIS is opgericht in 1991 en specialiseert zich in praktijkgeoriënteerde sociaal wetenschappelijke analyses, beleidsadviezen en kennisoverdracht.

Ga naar de website van de partner

Ondersteunende partners

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.