Background Image

Publicaties

Publicaties


Hands-on SHAFE zal de volgende publiek toegankelijke producten opleveren.

Grondig onderzoek om de kloof tussen de bestaande kennis van partners omtrent onderwerpen van slimme gezonde age-friendly omgevingen te overbruggen en om de trainingspakketten voor te bereiden.

Basisversie

Vier onderling gerelateerde trainingspakketten over ICT, huisvesting en publieke ruimten, gezondheid en welzijn, en om een SHAFE business op te starten.

Online trainingen van bovengenoemde trainingspakketten, handleiding voor belanghebbenden en hands-on tools, zoals chat boxen, zelf-assessment vragenlijsten en interactief ontwerp en feedback op een ontwerp.

Basisversie

Twee kortdurende interne trainingsprogramma’s om de trainers voor te bereiden om alle trainingspakketten toe te passen in de toekomst en deze te presenteren gedurende multiplier bijeenkomsten voor alle geïnteresseerden, inclusief mensen met lagere vaardigheden en kwalificaties.

Basisversie

Twaalf nationale multiplier bijeenkomsten in zes landen, voor alle geïnteresseerden, met speciale aandacht voor mensen met lagere vaardigheden of lagere kwalificaties.

Basisversie

Eén internationaal multiplier conferentie, in nauwe samenwerking met bestaande Europese netwerken om de trainingspakketten en -resultaten verder te verspreiden.

Basisversie

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.