Background Image

Publicaties

Publicaties


Hands-on SHAFE zal de volgende publiek toegankelijke producten opleveren.

INTELLECTUAL OUTPUT IO1

Grondig onderzoek om de kloof tussen de bestaande kennis van partners omtrent onderwerpen van slimme gezonde age-friendly omgevingen te overbruggen en om de trainingspakketten voor te bereiden.

Nationale rapporten over SHAFE

Op basis van verzamelde informatie via desk research en interviews over SHAFE producten en maatregelen in partnerlanden.

Modules

Nationaal rapport voor Frankrijk

National Report for France

Nationaal rapport voor Duitsland

National Report for Germany

Nationaal rapport voor Ierland

National Report for Ireland

Nationaal rapport voor Polen

National Report for Poland

Nationaal rapport voor Portugal

National Report for Portugal

Nationaal rapport voor Nederland

National Report for Netherlands

Europees compendium over SHAFE

Presenteert SHAFE goede voorbeelden in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Polen, Portugal en Nederland.

Europees Geïntegreerd rapport over SHAFE

Dit rapport vat de belangrijkste bevindingen samen uit de nationale rapporten. Inclusief de meest relevante feiten en gegevens om te komen tot aanbevelingen voor de inhoud en methoden van de trainingen vanuit een Europees vergelijkend perspectief.

European Synthesis Report of research results on SHAFE

Factsheet over SHAFE

Het factsheet presenteert infographics met de belangrijkste gegevens over SHAFE in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Polen, Portugal en Nederland.

European Synthesis Report of research results on SHAFE

Vier onderling gerelateerde trainingspakketten over ICT, huisvesting en publieke ruimten, gezondheid en welzijn, en om een SHAFE business op te starten.

Online trainingen van bovengenoemde trainingspakketten, handleiding voor belanghebbenden en hands-on tools, zoals chat boxen, zelf-assessment vragenlijsten en interactief ontwerp en feedback op een ontwerp.

Basisversie

Twee kortdurende interne trainingsprogramma’s om de trainers voor te bereiden om alle trainingspakketten toe te passen in de toekomst en deze te presenteren gedurende multiplier bijeenkomsten voor alle geïnteresseerden, inclusief mensen met lagere vaardigheden en kwalificaties.

Basisversie

Twaalf nationale multiplier bijeenkomsten in zes landen, voor alle geïnteresseerden, met speciale aandacht voor mensen met lagere vaardigheden of lagere kwalificaties.

Basisversie

Eén internationaal multiplier conferentie, in nauwe samenwerking met bestaande Europese netwerken om de trainingspakketten en -resultaten verder te verspreiden.

Basisversie

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.