Background Image

Publicaties

Publicaties


Hands-on SHAFE zal de volgende publiek toegankelijke producten opleveren.

INTELLECTUAL OUTPUT IO1

Grondig onderzoek om de kloof tussen de bestaande kennis van partners omtrent onderwerpen van slimme gezonde age-friendly omgevingen te overbruggen en om de trainingspakketten voor te bereiden.

Nationale rapporten over SHAFE

Op basis van verzamelde informatie via desk research en interviews over SHAFE producten en maatregelen in partnerlanden.

Nationaal rapport voor Frankrijk

National Report for France

Nationaal rapport voor Duitsland

National Report for Germany

Nationaal rapport voor Ierland

National Report for Ireland

Nationaal rapport voor Polen

National Report for Poland

Nationaal rapport voor Portugal

National Report for Portugal

Nationaal rapport voor Nederland

National Report for Netherlands

Europees compendium over SHAFE

Presenteert SHAFE goede voorbeelden in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Polen, Portugal en Nederland.

Europees Geïntegreerd rapport over SHAFE

Dit rapport vat de belangrijkste bevindingen samen uit de nationale rapporten. Inclusief de meest relevante feiten en gegevens om te komen tot aanbevelingen voor de inhoud en methoden van de trainingen vanuit een Europees vergelijkend perspectief.

European Synthesis Report of research results on SHAFE

Factsheet over SHAFE

Het factsheet presenteert infographics met de belangrijkste gegevens over SHAFE in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Polen, Portugal en Nederland.

European Synthesis Report of research results on SHAFE

INTELLECTUAL OUTPUT IO6 Hands-on tools

Tutorial

Hands-on SHAFE eLearning Platform makkelijk gemaakt! SHAFE leren toepassen!

Handleiding voor belanghebbenden en supporters

Deze handleiding wil belanghebbenden, zoals overheden, belangenorganisaties, zorgorganisaties en trainers van volwassen deelnemers begeleiden bij het gebruik van de resultaten van Hands-on SHAFE om SHAFE-facilitators te ondersteunen.

Alle trainingen en hands-on interactieve tools zijn openbaar en vrij toegankelijk.

Om de inhoud van de trainingspakketten te zien, klik op SMART, GEZOND, GEBOUWD, BUSINESS, en ALGEMEEN:

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.