Background Image

Cornelia

Cornelia 67

Cornelia woont alleen in een flat in een stedelijke omgeving zonder familie in de buurt. Haar zonen wonen in het buitenland.

Ze is gepensioneerd en verloor haar echtgenoot 2 jaar geleden. Sinds het verlies van haar man vermijdt ze sociale contacten en zelfs sommige van de activiteiten waar ze vroeger aan deelnam. Ze voelt zich verdrietig en vermoeid en lijdt aan wat ongewoon geheugenverlies.

Vroeger hield Cornelia's kleindochter haar gezelschap, ze maakten wandelingen door de buurt, deden boodschappen op de plaatselijke markt, maar nu is haar kleindochter naar een andere stad verhuisd om naar de universiteit te gaan. Deze verandering had een enorme impact op Cornelia.

Hoe zou je Cornelia kunnen helpen haar levensstijl te verbeteren?

Wat is belangrijk voor Cornelia?

  • Om actief te zijn en zelfstandig in haar onderhoud te kunnen voorzien
  • Om tijd met haar vrienden door te brengen
  • Zich thuis veilig voelen terwijl ze met haar gezondheid - de ziekte dementie - te maken heeft

Wat zijn de hindernissen in haar dagelijks leven?

  • Ze voelt zich gestrest bij de dagelijkse uitdagingen van dementie
  • Ze maakt zich zorgen over ongelukken in huis
  • Ze heeft geen familieleden in de buurt wonen

Kijk rond in de volgende modules:

Bewustwording van dementie

Cornelia heeft te maken met de dagelijkse uitdagingen van dementie. Wat weet je over dit ziektebeeld? Ken je iemand die met dementie leeft? Haar twee zoons voelen de behoefte om meer te leren over dementie en hoe om te gaan met uitdagingen in communicatie en veranderingen in gedrag. Ga naar de module Dementie om meer te leren!

Gezondheid en Welzijn

Cornelia heeft hoge bloeddruk en heeft moeite met het naleven van de behandeling en ook met het bijhouden van geheugenoefeningen. Hoe kan ze dit verbeteren? Zou je haar willen helpen? Kijk eens bij modules Basisinformatie over Gezondheid en welzijn (GEZOND 01), Leefstijl en therapie (GEZOND ​​​​​​​02) en Dementie!

Ondersteuning van de Gemeenschap

Cornelia's familie woont in een andere stad, dus ze mist hen en hun sociale vangnet. Ze zou graag iemand hebben om haar gezelschap te houden en wil graag iets blijven terugdoen voor de gemeenschap. Ga naar de modules Basisinformatie over gezondheid en welzijn (GEZOND 01), Leefstijl en therapie (GEZOND ​​​​​​​02) en Mobiliteit binnen (GEBOUWD 06) en kijk hoe je haar of anderen in nood zou kunnen helpen!

Veiligheid en valpreventie

Ze maakt zich zorgen over haar veiligheid (bv. een ongeval, brand, vallen) omdat ze alleen woont met beginnende dementie. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga je gang en doe de modules Dementie en Mobiliteit binnen (GEBOUWD 06)!

Je wordt ook uitgenodigd om een kijkje te nemen bij andere SHAFE leerervaringen door op de bijbehorende knop hieronder te klikken:

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.