Background Image

ALGEMEEN

Algemeen


Het ALGEMEEN lespakket omvat twee algemene kennismodules.

De eerste is bedoeld om het SHAFE concept te introduceren bij bemiddelaars en andere belangstellenden. Er wordt uitleg gegeven over het ontstaan en de eventuele activiteiten die hieruit voortkomen. De module geeft een introductie tot de vier lespakketten: SMART, GEZOND, GEBOUWD en BUSINESS.

De tweede leermodule gaat over Communicatie en Presentatie. Bemiddelaars werken met anderen en goede communicatie en presentatie is van essentieel belang. De module geeft meer informatie, praktische tips en oefeningen.

Modules


ALGEMEEN 01: SHAFE en ik. Introductie van Smart Healthy Age-Friendly Environments (SHAFE) (Slimme gezonde leeftijdsvriendelijke omgevingen)

Smart Healthy Age-Friendly Environments (slimme gezonde leefomgevingen) zetten de mens en zijn omgeving centraal. Zij combineren de gebouwde omgeving (huizen, openbare ruimten en gebouwen) met slimme informatie- en communicatietechnologie (ICT), meedoen in de samenleving en gezonde oplossingen. Ze willen zorgen voor langer zelfstandig thuis, meer meedoen in de samenleving en meer welzijn voor iedereen.

ALGEMEEN 02: Communicatie- en presentatietechnieken

Deze module helpt je om communicatieprocessen beter te begrijpen. Ze laat je zien hoe belangrijk het is om de behoeften en wensen van je doelgroep te begrijpen. En het helpt je om effectieve manieren te vinden om met conflictsituaties om te gaan. Zo zul je gemakkelijker je ideeën op de best mogelijke manier kunnen overbrengen.

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.