Background Image

BUSINESS

Business


Volgens studies in de Europese Unie, groeit het aantal ouderen aanzienlijk de komende twintig jaren. Deze demografische veranderingen roepen nu al vragen op die zoeken naar nieuwe oplossingen.

SHAFE’s producten en diensten, zoals sociale initiatieven, maken deel uit van de oplossingen die onze samenleving meer age-friendly kunnen maken.

De succesvolle invoering van de producten en diensten van morgen voor SMART, GEZOND en/of GEBOUWD kan worden verzekerd door diegenen die deze tot hun BUSINESS maken.

Het BUSINESS trainingspakket heeft tot doel ondernemers te ondersteunen door middel van geschikte tools om hun bedrijf te starten en voort te zetten op de best mogelijke manier.

Modules


BUSINESS 01: Verschillende fasen bij de start van een bedrijf

In deze module krijg je een overzicht van alle stappen bij het opstarten van een bedrijf. Je leert de betekenis van alle stappen en de onderlinge afhankelijkheid.

BUSINESS 02: Mens&Ondernemen

In deze module kun je leren waarom de sleutel bij het starten van een bedrijf de samenhang tussen mens en ondernemen is. Je zult leren hoe sterk je drijfveren, vaardigheden en behoeften samenhangen met dat wat een SHAFE bedrijf nodig heeft.

BUSINESS 03: Verduidelijken van het idee

Je hebt net de samenhang van menselijke hulpbronnen in je bedrijf geëvalueerd en nu wil je verder gaan met de ontwikkeling van de inhoud van je bedrijf. Deze module is voor jou. Je zult leren waarom en hoe je je idee duidelijk en overzichtelijk maakt. Dit is het startpunt voor de opzet van je bedrijf.

BUSINESS 05: Business model and strategy featured image
BUSINESS 04: Marktonderzoek

Dit hoofdstuk geeft informatie over wat een marktonderzoek is, waarom een marktonderzoek een belangrijk deel van het bedrijfsontwikkelingsproces is en hoe je het uitvoert. Vergeet het idee dat een marktonderzoek gaat over het bewerken van stapels gegevens en statistieken. In feite houdt een marktonderzoek gewoon in dat je je omgeving verkent en analyseert, meer niet, dus laten we samen beginnen

BUSINESS 05: Business model and strategy featured image
BUSINESS 05: Bedrijfsmodel en strategie

Deze module is bedoeld om je te helpen bij het uitwerken van het economische model en de strategie van jouw toekomstige bedrijf.

BUSINESS 05: Business model and strategy featured image
BUSINESS 06: Financiële prognoses

Deze module is bedoeld om je te helpen je eigen financiële prognoses te maken.

BUSINESS 05: Business model and strategy featured image
BUSINESS 07: Ondernemingsplan

Nu is het tijd om je bedrijf te presenteren aan verschillende partners. Het Ondernemingsplan helpt je om je bedrijf in een paar minuten overzichtelijk te presenteren.

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.