Background Image

GEBOUWD

GEBOUWD


De GEBOUWD module richt zich op huisvesting, publieke ruimten, openbare gebouwen en transport. Ontegenzeglijk beïnvloedt de gebouwde omgeving grotendeels onze gezondheid en welzijn. Als de gebouwde omgeving goed is ingericht kan het ons gezond houden en stelt het ons in staat tot langere zelfstandigheid. Dit is van wezenlijk belang in het licht van het toenemend aantal ouderen in Europa die kwetsbaar zijn in kwalitatief slechte fysieke omgevingen. Hoe veiliger, comfortabeler, slimmer en eenvoudig te onderhouden de gebouwde omgeving is, des te meer mensen zullen in staat zijn om gezond te blijven hetgeen ook weer leidt tot besparingen op zorg en sociale kosten. Daarom zal GEBOUWD niet alleen focussen op puur fysieke dimensies, maar ook de gezondheidszorg, sociale zorg en gezondheid onder de loep nemen.

GEBOUWD heeft tot doel trainingen en hands-on tools te leveren om de vaardigheden van mensen van alle leeftijden te vergroten. Om hen in staat te stellen te kiezen voor slimme gezonde age-friendly fysieke omgevingen in hun eigen huizen of buurten. Andere doelen zijn om facilitators, adviseurs en eindgebruikers te leren hoe fysieke barrières kunnen worden verwijderd en comfortabele, veilige, slimme en gemakkelijk te onderhouden huizen en publieke ruimten gemaakt kunnen worden. Ook speciaal voor hen die problemen hebben om zich vrij te bewegen of kampen met ziekten zoals dementie. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn: huisvesting, publieke ruimten, openbare gebouwen, transport en vervoer alsmede het op optredende gezondheidsissues toegesneden design hiervan. De training levert informatie over universal design, woningaanpassingen, herinrichting en toegankelijkheid. Het gemeenschappelijke doel van alle modules in GEBOUWD is om de sociale betrokkenheid te vergroten.

Modules


GEBOUWD 01: Basis

In deze module leer je waarom aandacht voor de behoeften van ouderen en praktische problemen bij het ontwerpen van huizen ook op jongere leeftijd belangrijk is. De duur van deze module is 1 uur.

GEBOUWD 06: Mobiliteit in huis

In deze module leer je hoe je ouderen kunt helpen zich veilig in hun huis te verplaatsen en het risico op vallen te verkleinen.

GEBOUWD 07: Mobiliteit buiten

In deze module leer je hoe je een grotere mobiliteit van ouderen in buitenomgevingen kunt
vergemakkelijken.

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.