Background Image

GEBOUWD

GEBOUWD


De GEBOUWD module richt zich op huisvesting, publieke ruimten, openbare gebouwen en transport. Ontegenzeglijk beïnvloedt de gebouwde omgeving grotendeels onze gezondheid en welzijn. Als de gebouwde omgeving goed is ingericht kan het ons gezond houden en stelt het ons in staat tot langere zelfstandigheid. Dit is van wezenlijk belang in het licht van het toenemend aantal ouderen in Europa die kwetsbaar zijn in kwalitatief slechte fysieke omgevingen. Hoe veiliger, comfortabeler, slimmer en eenvoudig te onderhouden de gebouwde omgeving is, des te meer mensen zullen in staat zijn om gezond te blijven hetgeen ook weer leidt tot besparingen op zorg en sociale kosten. Daarom zal GEBOUWD niet alleen focussen op puur fysieke dimensies, maar ook de gezondheidszorg, sociale zorg en gezondheid onder de loep nemen.

GEBOUWD heeft tot doel trainingen en hands-on tools te leveren om de vaardigheden van mensen van alle leeftijden te vergroten. Om hen in staat te stellen te kiezen voor slimme gezonde age-friendly fysieke omgevingen in hun eigen huizen of buurten. Andere doelen zijn om facilitators, adviseurs en eindgebruikers te leren hoe fysieke barrières kunnen worden verwijderd en comfortabele, veilige, slimme en gemakkelijk te onderhouden huizen en publieke ruimten gemaakt kunnen worden. Ook speciaal voor hen die problemen hebben om zich vrij te bewegen of kampen met ziekten zoals dementie. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn: huisvesting, publieke ruimten, openbare gebouwen, transport en vervoer alsmede het op optredende gezondheidsissues toegesneden design hiervan. De training levert informatie over universal design, woningaanpassingen, herinrichting en toegankelijkheid. Het gemeenschappelijke doel van alle modules in GEBOUWD is om de sociale betrokkenheid te vergroten.

Modules

Basis

De basismodule bevat fundamentele informatie over het ontwerpen van de fysieke omgeving dat aansluit op de essentiële behoeften van mensen die zich niet vrij kunnen bewegen of die ziekten hebben zoals dementie of de ziekte van Parkinson.

De module voorziet in basisinformatie over de belangrijkste barrières voor deze mensen in hun eigen huis of in de publieke ruimte/openbare gebouwen. Het bevat ook de onderliggende regels van ontwerp voor leeftijdsvriendelijk en slimme, gezonde fysieke omgevingen. Ook de vaak voorkomende fouten in het ontwerpen voor ouderen komen aan de orde.

Huisvesting

Veel ongelukken van ouderen vinden thuis plaats, daar waar zij de meeste tijd doorbrengen. Daarom is het van vitaal belang dat de kwaliteit en standaarden van de huisvesting worden verbeterd om deze in overeenstemming te brengen met datgene wat ouderen nodig hebben. Dit heeft een positieve invloed op gezond kunnen blijven en langer zelfstandig thuis.  

De module zal zich richten op 3 basis uitgangspunten die age-friendly huisvesting karakteriseert: veiligheid, comfort en eenvoudig onderhoud. Voor elk van deze eigenschappen zullen aanbevelingen worden ontwikkeld. Het doel van de module is om een trainingspakket te ontwikkelen die al deze aanbevelingen omvat.

Publieke ruimten en openbare gebouwen

Gettovorming en leeftijdsdiscriminatie kunnen een bedreiging vormen voor de lokale gemeenschap. Om dit negatieve proces te keren, zullen openbare ruimten juist moeten bevorderen dat alle gebruikers met elkaar omgaan en buitenshuis zijn. Intergenerationele integratie is van groot belang omdat het bijdraagt tot sociale netwerkvorming en ondersteuning in de buurt. Binnenruimten zijn ook van vitaal belang, omdat zij ontmoetingen mogelijk maken, ongeacht het weer buiten.

Het doel van de module is een trainingspakket te maken voor iedereen over hoe inclusieve openbare ruimten en gebouwen gemaakt kunnen worden.

Transport en vervoer

Uitgesloten zijn en eenzaamheid staan bekend als de grootste uitdagingen voor ouderen. Dat ouderen in staat zijn vrijelijk te gaan en te staan waar ze willen, is belangrijk omdat dit hen helpt sociale banden in stand te houden en niet uitgesloten te zijn.

Het doel van deze module is om facilitators, adviseurs en ouderen te laten zien welke barrières er zijn in transport en vervoer ten aanzien van huizen, publieke gebouwen en openbare ruimten en hen oplossingen te leren die kunnen helpen deze barrières te verminderen.

GEBOUWD voor GEZOND

De gebouwde omgeving kan bijzonder vijandig zijn voor mensen met fysieke of mentale beperkingen. Daarom is het van belang om te zoeken naar oplossingen die kunnen helpen om zo lang mogelijk actief te blijven. Zoals voor mensen met dementie en voor mensen met een rollator.

Deze module richt zich op het vinden van aanbevelingen voor het juiste ontwerp en het gebruik van ondersteunende technologieën in huisvesting, gebouwen en publieke ruimten. Zij zullen worden overgeheveld naar de trainingspakketten voor iedereen die betrokken zijn in ontwerpen, regelen en gebruiken van deze ruimten.

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.