Background Image

Project

Gebaseerd op het Smart Healthy Age-Friendly Environments (slimme gezonde leeftijdsvriendelijke omgevingen) concept, zal het project Hands-on SHAFE toepassingsgerichte trainingspakketten en -middelen ontwikkelen om aan iedereen de best mogelijke  deelname aan de samenleving (sociale betrokkenheid) en hogere kwaliteit van leven te bieden.

image

Het Hands-on SHAFE project heeft tot doel een platform te leveren met trainingspakketen voor informeel leren en praktische middelen om de vaardigheden van iedereen te vergroten. Speciale aandacht is voor mensen met lagere vaardigheden en/of kwalificaties. Onderwerp is te kiezen voor en mogelijk te maken van smart healthy age-friendly environments (slimme, gezonde leeftijdsvriendelijke omgevingen) in huis of in de buurt.

image

Op deze wijze ondersteunt het project de bevordering van sociale inclusie van iedereen, inclusief mensen met cognitieve en fysieke beperkingen of gebreken. Het heeft ook tot doel mogelijk te maken dat mensen innovators en koplopers worden in hun eigen wijk of om ondernemer te worden op het gebied van slimme gezonde age-friendly omgevingen diensten en producten.

image

Het Hands-on SHAFE project zal eenvoudig toegankelijke leermogelijkheden ontwikkelen voor facilitators, zoals vrijwilligers, zorgverleners en familieleden, om SMART en GEZONDE GEBOUWDE omgevingen in hun eigen gemeenschap te realiseren. BUSINESS ontwikkeling met SHAFE producten en diensten zal de vierde leermogelijkheid zijn.

De huidige stand van zaken van SHAFE producten en diensten in de partnerlanden vormt de basis waarop de onderzoeksgerichte trainingspakketten worden gebouwd.

Goede voorbeelden worden gebruikt om innovatieve trainingsconcepten te inspireren.

image

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Erasmus+ programma 2019, Key Action 204, Volwasseneneducatie.

Het project wordt gecoördineerd door AFEdemy, Academie voor age-friendly environments in Europa BV, gevestigd in Gouda, Nederland. Coördinatie van het Hands-on SHAFE project is alleen mogelijk door de nauwe samenwerking met project partners en ondersteunende partners.

Het project startte in september 2019 en zal klaar zijn in december 2022.

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.