Background Image

Wat is SHAFE?

In 2018 lanceerden Cáritas Diocesana de Coimbra en AFEdemy in samenwerking met diverse Europese organisaties het concept van SHAFE (Smart Healthy Age-Friendly Environments/Slimme gezonde leeftijdsvriendelijke omgevingen). SHAFE was eerst een Thematisch Netwerk, goedgekeurd door de Europese Commissie, om een Joint Statement (een achtergrondnotitie en oproep tot actie) op te stellen en te presenteren in 2018. Nadien ontwikkelde SHAFE zich tot een Europees belanghebbenden netwerk met meer dan 170 partner organisaties. Op dit moment wordt gewerkt aan een White Paper dat zich richt op het realiseren van coördinatie en implementatie. SHAFE maakt nu deel uit van diverse lopende initiatieven, zoals in het Actieplan van Actiegroep D4 van het Europese Innovatie Partnerschap voor Actief en Gezond Leven (EIP AHA - European Innovation Partnership on Active and Healthy Living).

Het lanceren van SHAFE was bedoeld om de aandacht te trekken van beleidsmakers, organisaties en burgers voor de noodzaak om ICT beter af te stemmen op de gebouwde omgeving om zodoende de omgeving van Mensen en hun Locaties te verbeteren (user-centred design). SHAFE is gebaseerd op het holistische age-friendly environments (leeftijdsvriendelijke omgevingen) concept dat is ontwikkeld door de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) in 2007. SHAFE is nu verder ontwikkeld om het nieuwe tijdperk van digitalisering en gezondheid in te gaan.

Hands-on SHAFE is een project dat een platform voor informele leerervaringen en hands-on interactieve tools wil opleveren om SMART en GEZONDE GEBOUWDE omgevingen te realiseren of een eigen bedrijf (BUSINESS) op dit gebied te starten.

Alle trainingen en hands-on interactieve tools zijn openbaar en vrij toegankelijk.

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.