Background Image

CZYM JEST SHAFE?

W 2018 roku Cáritas Diocesana de Coimbra oraz AFEdemy stworzyły, w ścisłej współpracy z kilkoma europejskimi organizacjami,  koncepcję SHAFE (Inteligentne Zdrowe Środowisko Przyjazne Osobom Starszym). SHAFE stanowiło Sieć Tematyczną zatwierdzoną przez Komisję Europejską aby stworzyć Wspólną Deklarację (Ramową Konwencję i Wezwanie do Działania) w 2018 roku. Następnie SHAFE ewoluowało łącząc ponad 170 organizacji partnerskich w Europejską Sieć Partnerów, która aktualnie pracuje nad dostarczeniem Białej Księgi dotyczącej współpracy i wdrożeń. SHAFE, jako cel i metodologia, jest częścią kilku trwających inicjatyw jak m.in. Plan Działania Grupy D4 Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się.

Wprowadzenie SHAFE jako pojęcia ma na celu zwrócenie uwagi decydentów, organizacji oraz obywateli na potrzebę lepszego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w środowisku zbudowanym, skoncentrowanym na wzmocnieniu głównych obszarów Ludzi i Miejsc (projektowanie zorientowane na użytkownika). SHAFE jest zakorzenione w idei holistycznego środowiska przyjaznego osobom starszych, propagowanego przez Światową Organizację Zdrowia w 2007 roku, jednakże obecnie jest w rozwijane w duchu ery digitalizacji i zdrowia.

Hands-on SHAFE to projekt, który ma na celu dostarczenie nieformalnych doświadczeń kształcenia oraz praktycznych narzędzi aby wdrażać INTELIGENTNE i ZDROWE ŚRODOWISKA ZBUDOWANE lub rozwijać działalność związaną z BIZNESEM w tym obszarze.

Wszystkie materiały i narzędzia edukacyjne są ogólnodostępne i bezpłatne.

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.