Background Image

DOSTĘPNE MATERIAŁY

DOSTĘPNE MATERIAŁY


PROJEKT Hands-on SHAFE zapewni następujące publicznie dostępne wyniki.

WYNIKI IO1

Kompleksowe badania mające na celu uzupełnienie istniejących braków wiedzy między partnerami na temat inteligentnych, zdrowych środowisk przyjaznych osobom starszym oraz przygotowanie pakietów szkoleniowych.

Krajowe raporty SHAFE

Informacje zebrane podczas analizy danych źródłowych oraz wywiadów na temat produktów i rozwiązań SHAFE w krajach członkowskich.

EUROPEJSKIE KOMPENDIUM NA TEMAT SHAFE

Kompendium prezentuje dobre praktyki SHAFE stosowane w następujących krajach: Francji, Niemczech, Irlandii, Polsce, Portugalii oraz Holandii.

EUROPEJSKI RAPORT SYNTEZA SHAFE

Raport podsumowuje kluczowe wyniki krajowych raportów, uwzględniając najważniejsze fakty oraz dane w ujęciu komparatywnym, które mają służyć sformułowaniu rekomendacji dotyczących treści oraz metod przy tworzeniu pakietów treningowych.

European Synthesis Report of research results on SHAFE

ARKUSZ INFORMACYJNY NA TEMAT SHAFE

Arkusz prezentuje infografiki oraz kluczowe fakty oraz dane na temat SHAFE we Francji, Niemczech, Irlandii, Polsce, Portugalii oraz w Holandii.

European Synthesis Report of research results on SHAFE

WYNIKI IO6 Ręczne narzędzia

Poradniku

Jak korzystać z platformy e-learningowej Hands-on SHAFE? Możesz nauczyć się wdrażać SHAFE!

Podręcznik dla interesariuszy i osób wspierających

Niniejszy podręcznik ma na celu pomóc zainteresowanym podmiotom, takim jak władze publiczne, organizacje wspierające, organizacje opieki zdrowotnej i edukatorzy/ki osób dorosłych wykorzystać wyniki Hands-on SHAFE aby wspierać facylitatorki i facylitatorów

Wszystkie materiały i narzędzia edukacyjne są ogólnodostępne i bezpłatne.

Aby dowiedzieć się więcej o szkoleniach, kliknij: INTELIGENTLE TECHNOLOGIE, ZDROWIE, ŚRODOWISKO ZBUDOWANE, BIZNES, lub OGÓLNY.

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.