Background Image

SMART

Smart


Als burgers van de ontwikkelde wereld in de 21ste eeuw zijn wij bijna continue omringd door technologie. Hierbij maakt het niet uit of we thuis of op reis zijn of ons in de samenleving begeven.

In het algemeen gesproken neemt ICT voor burgers de volgende twee vormen aan:

  • Mobiele technologie voor wanneer we buitenshuis en onderweg zijn
  • “Smart home” technologie: met kabel of draadloos dat ons assisteert in de thuissituatie, in onze buurt en in de publieke ruimten.

Het trainingspakket SMART zal zich vooral focussen op het leveren van ICT voor GEZOND en ICT voor GEBOUWD. Het is vooral bestemd voor facilitators die zich inzetten voor SHAFE als vrijwilliger of om zaken mee te doen. Het SMART trainingspakket heeft tot doel te laten zien hoe Internet of Things (IoT, internet van dingen) en mobiele technologie gebruikt kunnen worden om mensen in staat te stellen slim en gezond ouder te worden thuis of in de samenleving.

Modules


Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.