Background Image

GEZOND

GEZOND


Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) is gezondheid de toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en niet slechts de afwezigheid van ziekte of gebrek. Gegeven de toename van het aantal mensen met een chronische ziekte, volgt Hands-on SHAFE dit concept maar benadrukt tevens de mogelijkheid voor mensen om ingeval van sociale, fysieke of emotionele uitdagingen deze aan te passen of zelf te kunnen managen.

Concreet houdt dit in de aandacht voor gezondheidsvaardigheden, gezonde leefstijlen, therapieën (medicijnen of behandeling, psychologische of fysiotherapie), dementie en andere cognitieve beperkingen, chronische ziekten en fysieke beperkingen en hun link met ICT en de fysieke en sociale omgeving.

Elk Europees land heeft zijn eigen zorgsysteem. Echter ieder systeem heeft als kenmerk dat de meeste uitgaven gaan naar zorg gerelateerde kosten: ziekenhuizen, medicijnen, medisch specialisten, langdurige zorg etc.

Preventieve maatregelen zoals ondersteuning van een gezond binnen- en buitenklimaat en langer zelfstandig thuis oplossingen zijn niet goed gedekt in de huidige zorgsystemen.

Ondanks het feit dat de opbrengsten van dergelijke investeringen op de lange duur tot kostenreductie zouden kunnen leiden, als de maatschappelijke en individuele opbrengsten meegenomen zouden worden in de berekening.

Modules


GEZOND 01: Basisinformatie over gezondheid en welzijn

Deze module geeft relevante kennis, vaardigheden en competenties over basisbegrippen in gezondheid en welzijn, zodat je meer te weten kunt komen over het omgaan met gezondheid.

GEZOND 02: Lifestyle en therapieën

Deze module geeft tips over gezond en betaalbaar eten, oefenen, veilig medicijnen gebruiken en wellness therapieën. Aan het eind van deze module, weet je meer over deze onderwerpen. Ook ben je een stap dichterbij om dit aan anderen te leren.

GEZOND 03: Chronische Ziekten

In deze module leer je over enkele chronische ziekten inclusief bijbehorende risicofactoren en hoe je ze kunt voorkomen Bovendien krijg je enkele tips over hoe je met een chronische ziekte kunt leven en een vriend of familielid met een chronische aandoening kunt helpen Ook leer je rekening te houden met de begeleiding van huisartsen

GEZOND 04: Lichamelijke en zintuiglijke beperkingen

In deze module leer je over lichamelijke en zintuiglijke beperkingen, inclusief technieken en strategieën om met deze beperkingen om te gaan en hoe je de ontwikkeling ervan kunt vertragen of voorkomen

GEZOND 05: Cognitieve stoornissen en dementie

In deze module leer je over cognitieve stoornissen en dementie, inclusief technieken en strategieën om met deze stoornissen om te gaan en hoe je het risico op het ontwikkelen van dementie kunt verminderen

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.