Background Image

GEZOND

GEZOND


Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) is gezondheid de toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en niet slechts de afwezigheid van ziekte of gebrek. Gegeven de toename van het aantal mensen met een chronische ziekte, volgt Hands-on SHAFE dit concept maar benadrukt tevens de mogelijkheid voor mensen om ingeval van sociale, fysieke of emotionele uitdagingen deze aan te passen of zelf te kunnen managen.

Concreet houdt dit in de aandacht voor gezondheidsvaardigheden, gezonde leefstijlen, therapieën (medicijnen of behandeling, psychologische of fysiotherapie), dementie en andere cognitieve beperkingen, chronische ziekten en fysieke beperkingen en hun link met ICT en de fysieke en sociale omgeving.

Elk Europees land heeft zijn eigen zorgsysteem. Echter ieder systeem heeft als kenmerk dat de meeste uitgaven gaan naar zorg gerelateerde kosten: ziekenhuizen, medicijnen, medisch specialisten, langdurige zorg etc.

Preventieve maatregelen zoals ondersteuning van een gezond binnen- en buitenklimaat en langer zelfstandig thuis oplossingen zijn niet goed gedekt in de huidige zorgsystemen.

Ondanks het feit dat de opbrengsten van dergelijke investeringen op de lange duur tot kostenreductie zouden kunnen leiden, als de maatschappelijke en individuele opbrengsten meegenomen zouden worden in de berekening.

Modules

Basis

Dit onderdeel zal de concepten van gezondheid en welzijn introduceren. Een belangrijk deel zal zich richten op gezondheidsvaardigheden. Dit heeft tot doel een zekere mate van kennis, individuele vaardigheden en vertrouwen op te bouwen zodat iemand zijn eigen persoonlijke of anderen te helpen hun gezamenlijke gezondheid te verbeteren door veranderingen in de persoonlijke leefstijl en leefomstandigheden in te voeren.

Gezondheidsvaardigheden zijn essentieel zodat iemand beter met de toegang tot de eigen gezondheidsinformatie en de mogelijkheden om die te wijzigen om kan gaan.

Leefstijl en therapie

In Hands-on SHAFE proberen we mensen een gezonde leefstijl te laten behouden of te bevorderen, door bijvoorbeeld in te gaan op gezond eten, genoeg bewegen en betere slaapgewoontes. Eén van de leerervaringen in Hands-on SHAFE richt zich dus op gezonde leefstijlen.

Therapie zal praktische tips inhouden op het gebied van medicatie en preventie. Ook holistische therapieën zoals mindfulness en yoga komen aan de orde.

Dementie

Omdat dementie een belangrijk toenemend probleem is in Europa, zal Hands-on SHAFE in de trainingen die voorbeelden van ICT, gebouwde omgeving en andere oplossingen behandelen die de zorg en sociale betrokkenheid van mensen met dementie positief beïnvloeden.

De training zal speciale aandacht besteden aan de rol van zorgverleners, mantelzorgers en maatschappelijke ondersteuning bij dementie. Met name wordt aandacht besteed aan het vergroten van de kennis omtrent symptomen en vroegsignalering van dementie, het regelen van het dagelijks leven en praktische tips om het welzijn te verbeteren.

Chronische ziekten

Chronische ziekten bestaan in alle soorten en maten; het meest relevante aspect is echter dat zij continue aanwezig zijn of steeds terugkeren gedurende een lange periode. Voorbeelden van chronische ziekten zijn: diabetes, HIV, hartfalen, COPD of chronische rugpijn.

Hands-on SHAFE zal praktische tips en richtlijnen bieden die kunnen helpen om de beste oplossingen te vinden voor gezonde, inclusieve, age-friendly omgevingen voor mensen die te maken hebben met chronische ziekten.

Cognitieve en fysieke beperkingen

Hands-on SHAFE zal focussen op die cognitieve en fysieke beperkingen die iemands dagelijkse activiteiten hinderen.

Dit onderdeel richt zich op aanbevelingen die een meer gezonde en inclusieve omgeving bieden aan mensen die moeten omgaan met beperkingen. Ook aanbevelingen voor vroegsignalering zullen worden gedaan.

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.