Background Image

Nieuws en events

Hands-on SHAFE Newsletter #1

HoS Newsletter #1
29/01/2021

First newsletter of the Hands-on SHAFE Erasmus+ project to inform you about the progress of the project and the results we have already produced.

Lees meer

Hands-on SHAFE Nieuwsbrief #1

HoS Newsletter #1
29/01/2021

Dit is de eerste nieuwsbrief van het Hands-on SHAFE project. Hierin willen wij u graag informeren over de voortgang en eerste resultaten van het project.

Lees meer

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.