Background Image

Hands-on SHAFE Nieuwsbrief #1

Hands-on SHAFE Nieuwsbrief #1

29/01/2021

Introductie

Welkom bij deze eerste Nieuwsbrief van het Hands-on SHAFE Erasmus+ project! We zijn verheugd u te kunnen informeren over de voortgang van het project en over de eerste resultaten. Indien u vragen heeft, suggesties voor samenwerking of iets anders, neemt u gerust contact met ons op (Willeke van Staalduinen en Javier Ganzarain, info@afedemy.eu).

Het project Hands-on SHAFE

Erasmus+ Hands-on SHAFE project ontwikkelt trainingen om Smart Healthy Age-Friendly Environments (slimme leeftijdsvriendelijke omgevingen) te kunnen invoeren. SHAFE richt zich op mensen en locaties. Zij combineren gebouwde omgevingen (huizen, openbare ruimten en gebouwen) met slimme ICT toepassingen, sociale participatie en gezonde oplossingen. Het doel is langer zelfstandig thuis, meer deelname in de samenleving en meer welzijn voor burgers. De training is bedoeld voor vrijwilligers, mantelzorgers, zorgverleners en mensen die diensten en producten willen aanbieden in het SHAFE domein.

Het SHAFE concept is ontwikkeld door Carina Dantas (Cáritas Diocesana de Coimbra, Portugal) en Willeke van Staalduinen (AFEdemy, Nederland) in 2017. Het baseert zich op de wens om SHAFE in Europa toe te passen; om te bevorderen dat mensen zich blijer en gezonder voelen. Het concept werd goed ontvangen en werd een bestendige beweging met meer dan 170 partnerorganisaties en 300 stakeholders.

In Hands-on SHAFE zijn de volgende partners partners betrokken:

  • airelle, Frankrijk
  • Cáritas Diocesana de Coimbra, Portugal
  • ISIS GmbH, Duitsland
  • Politechnika Warszawa, Polen
  • Technological University Dublin, Ierland
  • AFEdemy, Nederland (Europese coördinatie)

De voortgang van het Hands-on SHAFE project is hieronder in chronologische volgorde weergegeven.

Nationale rapporten over SHAFE

We begonnen het project met een desk research, interviews met experts en belanghebbenden en focusgroep bijeenkomsten. Doel was de huidige kennis, beleid, mogelijkheden en toekomstige behoeften voor de SHAFE trainingen te achterhalen. Dit resulteerde in zeven nationale rapporten van zeven Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Polen, Portugal en Nederland.

Verder lezen: National Rapporten (Engelse versie).

Europese synthese rapport en factsheet

Het gebruik van smartphones en zorg-op-afstand, gezonde leefstijlen en zorgen voor mensen met een beperking, toegankelijkheid en duurzaam energiegebruik, basis business training en een SHAFE portfolio opbouwen, communicatie- en presentatietechnieken zijn voorbeelden van de cursusinhoud die ontwikkeld moeten worden in het Hands-on SHAFE project.

Verder lezen: Europese synthese rapport (Engelse versie) and factsheet (Engelse versie).

Europese compendium van goede voorbeelden van SHAFE

De nationale onderzoeken wezen uit dat er een schat aan goede voorbeelden te vinden is op het gebied van SHAFE die relevant zijn voor de trainees. De voorbeelden zijn verzameld en beschreven in het Europese compendium.

Verder lezen: Europese compendium van goede voorbeelden van SHAFE (Engelse versie).

Cursusinhoud

De eindgebruikers van SHAFE maatregelen zijn mensen die zorg en welzijn nodig hebben, een gezonde leefstijl nastreven of verdere achteruitgang willen voorkomen. Hoewel dit streven in principe mensen in alle leeftijden aangaat, zijn ouderen en mensen met een beperking inclusief hun naasten, de belangrijkste doelgroep van het Hands-on SHAFE project. De rol van getrainde SHAFE facilitators is om eindgebruikers persoonlijk te adviseren en/of praktische ondersteuning te bieden voor bijvoorbeeld een gezonde leefstijl of aangepaste en veilige leefomgevingen. Een uitgebreide beschrijving van de cursusinhoud zal worden gepubliceerd in een Speciale Editie over de Decade of Active and Healthy Ageing (Decennium van actief en gezond ouder worden) dat door Translational Medicine wordt uitgegeven. Het artikel wordt binnenkort gepubliceerd.

Voor een kopie, stuur een bericht naar Willeke van Staalduinen (willeke@afedemy.eu).

Onderwijskundig kader

Terwijl wij alle noodzakelijke elementen voor de SHAFE training bij elkaar brachten, realiseerden wij ons dat een onderwijskundig kader noodzakelijk is. Het kader bestaat uit een overzicht van de verschillende modules en hun onderlinge relaties. SMART, GEZOND, GEBOUWD, BUSINESS en OVERKOEPELENDE (GENERALE) domeinen zullen de cursusinhoud vormen. Mensen kunnen kiezen welke modules zij willen volgen en afronden. Informatie over mogelijke leergangen zal hen helpen te kiezen. Het onderwijskundig kader is nog in ontwikkeling.

Certificering of officiële erkenning

Samen met de ontwikkeling van het onderwijskundig kader, hebben de projectpartners in hun eigen landen onderzocht wat de mogelijkheden zouden zijn voor een officiële certificering of erkenning van de training. Ierland en Portugal zijn hiertoe het beste uitgerust. Voorwaarden voor certificering of erkenning zijn bijvoorbeeld het aanbieden van modules van 25 uren. Ook moeten de onderwijskundige doelen en leeropbrengsten goed worden gedefinieerd. De SHAFE Competentie-eenheden en Training eenheden zullen openbaar worden na afronden van het leermateriaal.

Ontwikkeling van de training modules

Sinds december 2020 werken de partners aan de ontwikkeling van de cursusinhoud. De cursusinhoud is vooral gericht op mensen met lagere vaardigheden of lagere kwalificaties. Dat betekent korte zinnen, duidelijke concrete uitleg en plaatjes die extra uitleg bieden. Met dat doel maken we gebruik van e-learning software dat goede mogelijkheden biedt voor leren, oefenen en testen. Het biedt de mogelijkheid om video’s, quizzen, oppakken en verplaatsen en andere aanvullende hulpmiddelen te gebruiken. Bovendien biedt de software de mogelijkheid, de training op een aantrekkelijke, toegankelijk en eenvoudig te gebruiken e-learning platform aan te bieden. Tot juni 2021 wordt de eerste helft van de training ontwikkeld en vertaald. Tijdens een gezamenlijke staftraining worden de modules getest en daarna gepubliceerd op het e-learning platform van Hands-on SHAFE (zomer 2021). De tweede helft volgt snel hierna.

Personas

De SHAFE training zal gebruikmaken van personas die de eindgebruikers of SHAFE ondernemers voorstellen. Eindgebruikers zijn bestaande personas, afkomstig van het project Blueprint (We4AHA) in het European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, het project GrowMeUp (afgerond in 2019) en het Phara-on project (gestart in 2019). De personas komen beschikbaar op het e-learning platform.

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in mei 2021.

Notification

You receive this newsletter because you are involved in Hands-on SHAFE project as associated partner, or in COST Action 19136 NET4Age-Friendly or in the SHAFE Stakeholders Network.

Hands-on SHAFE is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key Action 204 Adult Education programme.

The European Commission's support for this project and the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.