Background Image

Hands-on SHAFE presented at the SICAP Digital Awareness conference for Older People

Hands-on SHAFE presented at the SICAP Digital Awareness conference for Older People

30/10/2023

Louth and age-friendliness go hand-in-hand.

On Friday 27th of October Paula Hannon, Fatima Badmos, Peterson Jean and Damon Barry from the Technological University Dublin presented to a packed room at the SICAP Digital Awareness conference for Older People their work on the Hands-on SHAFE project and how its perspective can support independent living, while Fatima and Peterson enabled conference participants to "meet" the #stem_ensemble AI robot.
 

 

 

      

Hands-on SHAFE is mede gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma, Key Action 204 Volwasseneneducatie.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.