Background Image

Presentatie van de resultaten van het SHAFE-project: Een hoogtepunt op de internationale conferentie LEARNING AND IMPLEMENTING SOCIAL INNOVATION

Presentatie van de resultaten van het SHAFE-project: Een hoogtepunt op de internationale conferentie LEARNING AND IMPLEMENTING SOCIAL INNOVATION

01/12/2022

Door Javier Ganzarain, AFEdemy

Met meer dan 150 internationale deelnemers vond de conferentie plaats in Coimbra, Portugal, van 8 tot 9 november 2022. Tevens vond hier het Internationale Multiplier Event van het project Hands-on SHAFE plaats met twee speciale sessies op de eerste dag van de conferentie.

Direct na Keynote Speaker Roger von Boxtel en zijn inspirerende speech over "Sociale innovatie van organisaties: een praktijkcase", presenteerde Willeke Van Staalduinen aan de plenaire vergadering het project Hands-on SHAFE. Ze legde het proces van het SHAFE Netwerk uit. Dat startte in, in 2018 en liep naar onder meer de COST Action NET4Age-friendly (met meer dan 500 individuele onderzoekers uit 51 landen), tot aan de recente oprichting van de SHAFE Foundation.

Als concreet voorbeeld van de resultaten onder de paraplu van SHAFE concentreerde Willeke haar presentatie vervolgens op het Hands-on SHAFE-project en presenteerde zij het project, de partners, de belangrijkste resultaten, zoals de nationale rapporten en het Compendium van goede praktijken en het e-Learning Platform, dat is opgenomen in de EU-website. Ze presenteerde ook het gebruik van de personas en hun dagelijkse uitdagingen, die een facilitator dan kan identificeren om concrete leermodules voor te stellen aan de persoon aan wie hij steun biedt. Alle leermodules zijn gegroepeerd in 5 gebieden: SMART, GEZONDGEBOUWD, BUSINESS en ALGEMEEN. Vervolgens presenteerde ze meer in detail de leermodule SHAFE en ik (ALGEMEEN 01).

Vervolgens vond de praktijksessie Hands-on SHAFE plaats. Deze werd voorgezeten door Javier Ganzarain en Jonas Bernitt van AFEdemy (Nederland). In deze praktijksessie presenteerden de partners van het project de resultaten van de Nationale Multiplier Events die plaatsvonden in Frankrijk, Ierland, Nederland, Polen en Portugal. Het Duitse National Multiplier Event vond daarna plaats, op 29th november, en werd gehouden door ISIS (Duitsland).

Na de presentatie van de resultaten en feedback van deze bijeenkomsten presenteerde Jonas Bernitt het eLearning Platform in detail en een overzicht van de handleiding. Hierna presenteerde elk van de partners een overzicht van de modules van het door hen ontwikkelde gebied: SMART door Damon Berry van de TU-Dublin (Ierland), GEZOND door Renata Gonçalves van Cáritas Diocesana de Coimbra (Portugal), GEBOUWD door Agnieszka Cieśla van de Politechnika Warsaw (Polen) en BUSINESS door Sandrine Dubant van airelle (Frankrijk). ALGEMEEN, dat is ontwikkeld door AFEdemy (Nederland) en ISIS (Duitsland), werd al in de ochtendsessie gepresenteerd.

Na de inleiding gingen de  deelnemers uiteen in ronde tafels, waar ze de leermodules van hun interesse konden uitproberen.

De BUILT-tafel werd ook ondersteund door posters van de modules, die aan de muur hingen, en de BUSINESS-tafel door afdrukversies van alle modules. De partners waren ook beschikbaar om alle gewenste uitleg of aanvullende informatie te geven en feedback te verzamelen van de deelnemende onderzoekers, studenten en vertegenwoordigers van senior organisaties.

Over het geheel genomen was de sessie zeer succesvol en werden zeer positieve feedback en steunbetuigingen verzameld. Concreet is de mogelijkheid om Hands-on SHAFE naar andere landen te brengen, zoals Noorwegen en Brazilië, waar de deelneemster van de workshop Marianne Cardoso Batalha, van de Anna Nery Nursing School, Hands-on SHAFE wil presenteren en delen met haar studenten, patiënten en collega's.

Hands-on SHAFE is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key Action 204 Adult Education programme.

The European Commission's support for this project and the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.